Дельфинотерапия:
+38 (067) 575 05 02
+38 (05537) 5 22 22
terapiya-sk@ukr.net
terapiyaskadovsk@gmail.com
Дельфинарий:
+38 (067) 575 05 05
+38 (095) 775 05 05
+38 (05537) 5 05 05
info@delfinarium.com.ua

Zadania delfinoterapii

• korekta rozwoju psychicznego osόb ze schorzeniami układu nerwowego;
• Rozwόj aktywności poznawczej u osόb z zaburzeniami psychoneurologicznymi;
• Zmniejszenie reakcji nerwicowych i wegetatywno-naczyniowych;
• Ustąpienie zaburzeń psychosomatycznych;
• Zmniejszenie ruchόw mimowolnych, tikόw i skurczόw;
• Rehabilitacja osόb dotkniętych przemocą lub innymi sytuacjami stresowymi;
• Usuwanie stanόw depresyjnych;
• Leczenie migreny;

Kompleks środkόw terapeutycznych z udziałem delfinόw pozwala na przeprowadzanie korekty stanu funkcjonalnego dzieci (od 3 lat) z następującymi zaburzeniami:

• rόżne zaburzenia funkcjonalne układu nerwowego;
• opόźnienie mowy i rozwoju psychicznego;
• wczesny autyzm dziecięcy;
• zespόł deficytu uwagi z nadruchliwością;
• zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego rόżnego pochodzenia (dziecięcy paraliż cerebralny, zespόł stresu pourazowego);
• moczenie;
• fobie;
• logoneuroza.

Pozytywne emocje od komunikowania się z delfinami pozwalają stymulować rozwój umysłowy i fizyczny dziecka, rozwόj mowy. W wyniku sesji delfinoterapii u dziecka:

• poprawia się koordynacja ruchόw;

• zwiększa się szybkość opanowania nowych sprawności motorycznych, stabilizuje się nastrόj;

• podnosi się poczucie własnej wartości;

• rozwija się sfera komunikacyjna;

• trwa przyspieszony proces przyswajania nowej wiedzy i rozwoju myślenia.