Дельфинотерапия в Скадовском дельфинарии Акварель

Реалібітація в скадовському дельфінаріїH

Дельфінотерапія – це керований і дозований контакт людини з дельфінами з метою отримання лікувального ефекту. Дельфінотерапія є методом медико-психологічної реабілітації дітей, які страждають всілякими порушеннями в розвитку.

Позитивні емоції від спілкування з дельфіном дозволяють значно стимулювати, мовленнєвий та фізичний розвиток дітей. Важлива роль в дельфінотерапії відводиться ультразвуковому впливу дельфінів.

Лікування ультразвуком застосовувалося і до дельфінотерапії, але звуковий діапазон, яким володіють дельфіни, створити штучно поки неможливо.

Ультразвук в сукупності зі звуками чутного діапазону, які видають дельфіни, сприяє мікровібрацію в тканинах, впливає на різні біологічні структури, збільшуючи кровотік і лімфоток. Також ультразвук такої інтенсивності викликає явища кавітації і сонофореза.

Вартість Курсу

У вартість курсу дельфінотерапії включено комплекс послуг:

 1. Курс складається з 10 сеансів (понеділок вихідний), тривалість яких визначається індивідуально для кожного пацієнта;
 2. Спостереження педіатра протягом усього курсу терапії;
 3. Консультації невролога; Робота і спостереження психолога;
 4. Заняття з реабілітологом;
 5. Масаж, ЕЕГ (за показаннями);
 6. Фітотерапія.

У вартість курсу дельфінотерапії проживання, харчування не входить.

З питань проживання ми можемо дати інформацію про зняття квартири в приватному секторі.

Для виключення протипоказань і записи на курс дельфінотерапії необхідно вислати копії медичних та інших необхідних документів на поштову адресу Дельфінотерапії: [email protected]

Знижки.

Якщо 2 дитини в сім’ї (за умови оплати готівкою за 2 повних курсу) – 5%.

При повторному відвідуванні (за умови оплати готівкою і проходженні повних курсів) – 10%.

* Знижки поширюються тільки на готівку

Реабілітація дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

 

Щодо оздоровлення дітей з ДЦП

 
_

Кабінет Міністрів України постанова № 309 27.03.2019

Ліцензія МОЗ України ТОВ Скадовськ-АКВА

Загальна інформація

З 2019 року запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Верховною Радою України 31.10.2019 підтримано ініціативу Уряду та Мінсоцполітики та прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX, яким передбачено зміну назви бюджетної програми 2507100 з «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» на «Реабілітація дітей з інвалідністю».

На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX, а також Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінетом Міністрів України прийнято 04.12.2019 постанову Кабінету Міністрів України № 994 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309». Це надасть можливість забезпечити за принципом «гроші ходять за людиною» заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобто дозволить охопити більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами які потребують допомоги.

Довідково: На сьогодні діти та дорослі з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80. Даний

Порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.
Порядком використання у 2020 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю (далі-Порядок), передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

 • Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) ‒ відповідальний виконавець бюджетної програми;
 • Орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ‒ регіональні органи);
 • Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ‒ місцеві органи).

Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю (далі — діти) між регіональними органами, які, у свою чергу, розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Протягом року Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між регіональними органами, а регіональні органи – між місцевими органами на підставі їх звернень.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Нормативно-правові акти

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 (зі змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 994) „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю ”.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації) ”.
 3. Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 „Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1160/32612.
 4.  

Порядок забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами

1. Звернення для забезпечення дитини реабілітаційними заходами
Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:
– паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
– індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
– виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о ).

Місцевий орган:
1) перевіряє наявність документів, поданих відповідно до Порядку;
2) забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів;
3) ознайомлює одного з батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами;
4) вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності відомості про:
– дитину, її законного представника відповідно до пункту 4 Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 523; 2019 р., № 17, ст. 569);
– забезпечення дитини реабілітаційними заходами, у тому числі про вибір законним представником дитини реабілітаційної установи, укладення договорів, складення актів виконаних робіт із зазначенням фактично перерахованих коштів, строків перебування дитини в реабілітаційній установі.

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у Порядку, що реєструються в журналі реєстрації документів.
Перелік реабілітаційних установ формується Фондом згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи. Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих та регіональних органів.

2. Укладання договору, оформлення акта наданих послуг, відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей
Місцевий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі – договір) у трьох примірниках (один – для місцевого органу, другий – для реабілітаційної установи, третій — для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.
У разі отримання від реабілітаційної установи, вибраної одним із батьків дитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від здійснення реабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий орган інформує про це одного з батьків дитини чи її законного представника та пропонує вибрати іншу реабілітаційну установу.

Усі примірники договору, підписані уповноваженою особою місцевого органу скріплені печаткою (за наявності) та одним із батьків дитини або її законним представником передаються реабілітаційній установі.
Керівник реабілітаційної установи підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого передає один примірник місцевому органові, другий – одному з батьків дитини або її законному представникові, третій примірник залишає на зберіганні у реабілітаційній установі.

Підписання договору можливе з використанням електронного цифрового підпису.
Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких заходів є меншою від граничної, у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.
Попередня оплата здійснюється відповідно до законодавства.
Реабілітаційна установа після здійснення для дитини реабілітаційних заходів подає місцевому органові акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання реабілітаційних заходів згідно з умовами договору. Реабілітаційна установа також видає у довільній формі одному з батьків дитини чи її законному представникові довідку про здійснені реабілітаційні заходи та результати реабілітації.
Оформлення акта наданих послуг можливе з використанням електронного цифрового підпису.
Місцеві органи щомісяця до 10 числа подають регіональним органам дані щодо кількості дітей, забезпечених реабілітаційними заходами, із зазначенням переліку заходів, здійснених кожній дитині, їх вартості та реабілітаційних установ, які здійснювали відповідні реабілітаційні заходи. Регіональні органи щомісяця до 15 числа подають узагальнені дані Фонду.
Фонд подає Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.
Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.
Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

3.Вартість реабілітаційних заходів

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

Вартість витрат реабілітаційної установи за здійснені для дитини реабілітаційні заходи становить не менше 30 відсотків граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини.

Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

4.Перелік базових реабілітаційних заходів
Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:
– консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);
– реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

ДЕЛЬФИНОТЕРАПИЯ: Киев, Харьков, Одесса, Трускавец, Скадовск.

Скадовский центр реабилитации и отдыха “Акварель”

Сегодня, в XXI веке, дельфинотерапия – один из признанных лидеров в списке методов лечения и реабилитации людей, страдающих различными психоневрологическими заболеваниями. Многолетний опыт практического применения дельфинотерапии доказал ее высокую результативность.

Что же это за диво дивное – дельфинотерапия? Чтобы дать ответ на этот вопрос следует, в первую очередь, разобраться с таким понятием как анималотерапия. Чем и займемся. 🙂

Анималотерапия – это направлении терапии, при которой животные используются в качестве психотерапевтической и медицинской помощи.

Основоположником анималотерапии принято считать канадского медика – детского психиатра Болиса Левинсона. В своей терапевтической практике он использовал помощника – собаку. Пес помогал врачу быстрее и успешнее налаживать контакт с юными пациентами.

Но не собаками едиными. В современной практике в качестве лекарей также используют: коней (иппотерапия), кошек (фелинотерапия), насекомых (энтомотерапия), пчел (апитерапия) и, конечно же, дельфинов (дельфинотерапия). Именно о лечении с помощью самых умилительных и одних из самых умных животных нашей планеты – дельфинов и поговорим ниже.

Дельфинотерапия: что это такое и как работает

Откуда же взялась дельфинотерапия и кто, собственно, ее изобрел? Впервые о ней в 1978 году заговорил морской биолог Дэвид Натансон в рамках научной конференции. Ученый выступил с докладом, в котором доказывал, что после общения с дельфинами люди становятся менее тревожными.

Как он пришел к такому выводу? Все очень просто! Работая во Флоридском океанариуме, у господина Натансона возникла идея лечить людей, склонных к депрессиям и детей с проблемами в развитии, с помощью дельфинов. Разработанный им лечебный курс состоял из 5 сеансов, каждый и которых длился 40 минут. Сначала пациенты просто общались с животными, а далее спускались к ним в воду. В 97% случаев наблюдалось значительное улучшение состояния пациентов.

Сейчас дельфинотерапия – это всемирно признанный, нетрадиционный метод психотерапии, который работает “на отлично” при таких заболеваниях как:

 • ДЦП
 • Аутизм
 • Синдром Дауна
 • Синдром дефицита внимания
 • Невроз
 • Функциональное нарушение центральной нервной системы и другие.

Кроме этого, дельфинотерапия успешно применяется ко взрослым и пожилым людям. И не удивительно, ведь синдром хронической усталости встречается у каждого второго человека. Именно поэтому дельфинотерапия показана и взрослым, которые имеют психосоматические заболевания, нарушение обмена веществ, людей, страдающих неврозом и даже психозом.

Несмотря на широкую популярность дельфинотерапии, обращаем Ваше внимание на, что дельфинотерапию как метод лечения назначает исключительно Ваш лечащий доктор.

Хотя дельфинотерапия лечит широкий спектр недугов, все же у нее есть ряд противопоказаний. Речь идет о таких заболеваниях как:

 • эпилепсия
 • острые инфекционные заболевания
 • онкологические заболевания
 • наличие противопоказаний для реабилитационного лечения

В чем же суть этого чудо-метода? Главный “секрет” связан с двумя составляющими: психологической и физиологической.

Основной физиологической особенностью является ультразвуковое воздействием дельфина. Звуковой диапазон, которым владеют дельфины, пока что не удалось воссоздать искусственно. Ультразвук вместе со звуками слышимого диапазона, которые создают дельфины, положительно влияют на человеческий организм: увеличивают кровоток и лимфоток, способствуют микровибрациям в тканях, влияют на раличные биологические структуры. И самое важное – ультразвук вызывает такие важные явления как сонофорез и кавитация.

Кавитация – это образование в биологических жидкостях полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газами. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк захлопывается, излучая при этом ударную волну. Она способствует выделению из клеток биологически активных веществ, высвобождению эндорфина.

Сонофорез – это увеличение потока ферментов, особых гормонов, проникающего через мембраны клетки в результате кавитации под воздействием ультразвука. Этот процесс вызывает благоприятные химические и электрические изменения в организме человека.

Ультразвук, который создает сонар дельфина, в четыри раза мощнее ультразвуковых аппаратов, которые есть в наших поликлиниках. Виброзвуковое воздействие улучшает кровообращение и лимфоток, улучшает выделение продуктов обмена из тканей и т.д.

Психологическое воздействие дельфинотерапии связано с психотерапевтическим и психокоррекционным влиянием на организм человека. Речь идет об общении с животным и игровой деятельности с ним. В результате сеансов дельфинотерапии ребенок расширяет границы своего мира, получает огромнейший положительный заряд, наполняет жизнь яркими красками и творчеством, приобретает очень важные навыки общения.

Дельфинотерапия, купание с дельфинами.

На первый взгляд, это весьма похожие занятия, которые тесно связаны с дельфинами. Но это только на первый взгляд! 🙂 На самом же деле есть существенные различия. И о них поговорим дальше!

Дельфинотерапия – это метод лечения, который назначает врач. Да, дельфинотерапия не так популярна как лечебный массаж или же антибиотики. Но все же показания для нее как способа лечения есть. И специалисты-медики об этом знают. Поэтому обращайте внимание, если его назначил Вам доктор.

В свою очередь, плавание дельфинами (также встречается купание с дельфинами) – это как своего рода хобби, прекрасное занятие, приносящее удовольствие и релакс. Это великолепная возможность перейти на “ты” с самыми умными жителями моря. К слову, регулярное купание с дельфинами весьма положительно влияет на здоровье человека – повышается уровень иммунитета, снижается уровень стресса, отступают переживания.

Курс дельфинотерапии должен быть системным для того, чтобы принести долгожданные результаты. Курс имеет специальную систему лечения, а поплавать с дельфинами можно и без программы.

Дельфинотерапия в Украине: Одесса, Харьков, Трускавец, Киев, Скадовск.

Центры дельфинотерапии “Немо”

Дельфинотерапия имеет широкое распространение по всему миру и помогла миллионам детишек поправить свое здоровье.

Лечение с помощью дельфинов популярно, в том числе, и в Украине. Во многих областных центрах нашей страны работают дельфинарии, на базе которых также функционируют центры дельфинотерапии. Например, Одесса, Харьков, Трускавец, Киев, Скадовск.

Одной из наиболее известных является сеть дельфинариев “Немо”. К слову, эта сеть имеет международный масштаб, ведь объединяет в себе представительства в Украине, России, Республике Беларусь и Казахстане.

Старт дельфинотерапии в сети дельфинариев «Немо» произошел в 2005 году. В нем приняли участие лучшие врачи и психологи СНГ. На сегодняшний день Центры дельфинотерапии “Немо” – это крупнейшая сеть центров дельфинотерапии, которая включает 9 постоянно действующих центров дельфинотерапии в Украине, России, Республике Беларусь и Казахстане. Они открыты в Одессе, Бердянске, Харькове, Минске, Алматы, Алуште, Феодосии.

В каждом из них работает команда профессионалов, каждый член которой не только опытный специалист в своем деле, но и делает все возможное для достижения максимального результата.

Особенностью центров дельфинотерапии “Немо” является то, что во время курса используется уникальная авторская методика, разработанная ведущими специалистами-психологами и реабилитологами. Но вместе с тем для каждого пациента центра подбирается индивидуальная программа лечения, которая покроет потребности именно Вашего ребенка.

Наличие нескольких центров в 4 странах СНГ очень удобно для клиентов, ведь дает им возможность выбрать наиболее подходящий город для прохождения курса дельфинотерапии.

С 2005 года и до сегодня были курс дельфинотерапии был проведен для более чем 15 тысяч детей. За этот промежуток времени был получен колоссальный опыт в работе с детьми, а также усовершенствован методика дельфинотерапии, что, в свою очередь, повлекло за собой увеличение уровня ее результативности.

Сеть дельфинариев «Немо» предоставляет исключительно качественные услуги. С каждым пациентом работают настоящие профессионалы своего дела. Всю необходимую информацию о центрах дельфинотерапии “Немо” – цены 2019, отзывы и на другие тветы на интересующие Вас вопросы Вы можете найти на официальном сайте.

Скадовский дельфинарий “Акварель”: краткий обзор, цены, отзывы

Одним из наиболее известных и популярных центров дельфинотерапии на юге Украине является город Скадовск. Именно в этом курортном городке на базе Скадовского дельфинария “Акварель” создан Центр реабилитации и отдыха “Акварель”.

Сеансы дельфинотерапии проводятся с момента открытия заведения в 2012 году. За это время черноморские дельфины-афалины Нептун и Дори стали не только первоклассными медиками, но и настоящими близкими друзьями для многих детей с нашей страны и даже из-за границы.

Именно черноморские дельфины-афалины являются наиболее действенными лекарями, так как они обладают высокими акустическими возможностями, а также отличаются высоким уровнем дружелюбия, лучезарности и оптимизма.

Но дело не только в дельфинах. Большую роль играют также профессиональные специалисты, которые работают на базе Центра реабилитации и отдыха “Акварель”. Речь идет о реабилитологах, психологах, неврологах, педиатрах и др. Они не только владеют большим опытом работы в данной сфере, но также постоянно повышают уровень своей квалификации, тем самым совершенствуя свои умения и пополняя свой запас знаний. И все это для того, чтобы юные пациенты получили максимум пользы для здоровья после прохождения курса дельфинотерапии.

Что входит в курс дельфинотерапии?

курс состоит из 10 сеансов (понедельник выходной), длительность сеансов определяется индивидуально для каждого пациента (около 15 мин.);

 • наблюдение врача на протяжении всего курса терапии;
 • консультации невролога;
 • работа и наблюдение психолога;
 • занятия с реабилитологом;
 • массаж, (по показанию);
 • фитотерапия (чай).

Пройти курс дельфинотерапии можно с 5 или 20 числа каждого месяца (если выпадает на понедельник, переносится на следующий день).

Полный курс дельфинотерапии – 10 дней, понедельник выходной.

В стоимость курса дельфинотерапии проживание, питание не входит.

Стоимость курса дельфинотерапии

Название

Количество сеансов

Цена в грн.2019

С 7-17 мая

Дельфинотерапия ( наличный )

10

12500

Дельфинотерапия ( безналичный)

10

15 000,00

Дельфинотерапия для жителей евросоюза и СНГ ( наличный )

10

12500

Дельфинотерапия ( наличный )

1-3

1 700,00

Дельфинотерапия ( безналичный)

1-5

2100,00

С 21 мая -30 августа

Дельфинотерапия ( наличный )

10

15000

Дельфинотерапия( безналичный)

10

18 000,00

Дельфинотерапия для жителей евросоюза и СНГ ( наличный )

10

15000

Дельфинотерапия( наличный )

1-3

2000,00

Дельфинотерапия( безналичный)

1-5

2200,00

С 5 сентября – 30 октября

Дельфинотерапия ( наличный )

10

12500

Дельфинотерапия( безналичный)

10

15 000,00

Дельфинотерапия для жителей евросоюза и СНГ ( наличный )

10

12500

Дельфинотерапия ( наличный )

1-3

1 700,00

Дельфинотерапия( безналичный)

1-5

2 100,00

Скидки

Дельфинотерапия ( в семье 2-е и больше детей единоразово

10

-5%

Дельфинотерапия (повторное прохождение 2-го и больше курса

10

-10%

В результате дельфинотерапии в скадовском Центре реабилитации и отдыха “Акварель” у пациентов наблюдается повышение самооценки, улучшение настроения, развитие коммуникативных способностей, значительное улучшение координации движений, развитие мышления и быстрое усвоение новых знаний и информации.

Заполнить заявку на курс дельфинотерапии, а также ознакомиться со всей необходимой информацией Вы сможете заглянув на сайт https://skadovsk.delfinarium.com.ua/.

Будьте здоровы! 🙂