Реабілітація в Скадовському дельфінарії

Дельфінотерапія – це керований і дозований контакт людини з дельфінами з метою отримання лікувального ефекту. Дельфінотерапія є методом медико-психологічної реабілітації дітей, які страждають всілякими порушеннями в розвитку.

Позитивні емоції від спілкування з дельфіном дозволяють значно стимулювати, мовленнєвий та фізичний розвиток дітей. Важлива роль в дельфінотерапії відводиться ультразвуковому впливу дельфінів.

Лікування ультразвуком застосовувалося і до дельфінотерапії, але звуковий діапазон, яким володіють дельфіни, створити штучно поки неможливо.

Ультразвук в сукупності зі звуками чутного діапазону, які видають дельфіни, сприяє мікровібрацію в тканинах, впливає на різні біологічні структури, збільшуючи кровотік і лімфоток. Також ультразвук такої інтенсивності викликає явища кавітації і сонофореза.

Зміст

Вартість курсу дельфінотерапії

Назва Кількість сеансів Ціна в 2021 році в грн.
З 5 по 15 травня
Дельфінотерапія (готівковий) 10 12 500*
Дельфінотерапія (безготівковий) 10 15 000
Дельфінотерапія для жителів євросоюзу і СНД (готівковий) 10 25 000*
Дельфінотерапія (готівковий) 1-3 1 700
Дельфінотерапія (безготівковий) 1-5 2 100
З 20 травня по 30  серпня
Дельфінотерапія (готівковий) 10 15 000*
Дельфінотерапія (безготівковий) 10 19 000
Дельфінотерапія для жителів євросоюзу і СНД (готівковий) 10 25 000*
Дельфінотерапія (готівковий) 1-3 2 100
Дельфінотерапія (безготівковий) 1-5 2 200
З 6 вересня по 30 жовтня
Дельфінотерапія (готівковий) 10 12 500*
Дельфінотерапія (безготівковий) 10 15 000
Дельфінотерапія для жителів євросоюзу і СНД (готівковий) 10 25 000*
Дельфінотерапія (готівковий) 1-3 1 700
Дельфінотерапія (безготівковий) 1-5 2 100
Знижки
Дельфінотерапія (в родині 2-е і більше дітей одноразово) 10 -5%
Дельфінотерапія (повторне проходження 2-го і більше курсу) 10 -10%

У вартість курсу дельфінотерапії включено комплекс послуг:

 1. Курс складається з 10 сеансів (понеділок вихідний), тривалість яких визначається індивідуально для кожного пацієнта;
 2. Спостереження педіатра протягом усього курсу терапії;
 3. Консультації невролога; Робота і спостереження психолога;
 4. Заняття з реабілітологом;
 5. Масаж, ЕЕГ (за показаннями);
 6. Фітотерапія.

У вартість курсу дельфінотерапії проживання, харчування не входить.

З питань проживання ми можемо дати інформацію про зняття квартири в приватному секторі.

Для виключення протипоказань і записи на курс дельфінотерапії необхідно вислати копії медичних та інших необхідних документів на поштову адресу Дельфінотерапії: [email protected]

Знижки.

Якщо 2 дитини в сім’ї (за умови оплати готівкою за 2 повних курсу) – 5%.

При повторному відвідуванні (за умови оплати готівкою і проходженні повних курсів) – 10%.

* Знижки поширюються тільки на готівку

Реабілітація дiтей з iнвалiднiстю внаслiдок дитячого церебрального паралiчу.

Перелік реабілітаційних установ, закладів охорони здоров’я, які здійснюють реабілітаційні заходи для дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу

 

Щодо оздоровлення дітей з ДЦП

 

Кабінет Міністрів України постанова № 309 27.03.2019

Ліцензія МОЗ України ТОВ Скадовськ-АКВА

Загальна інформація

З 2019 року запроваджений новий механізм забезпечення заходами з реабілітації дітей з інвалідністю за принципом «гроші ходять за людиною», що дозволить забезпечити адресність, прозорість та підвищити якість надання реабілітаційних послуг.

Верховною Радою України 31.10.2019 підтримано ініціативу Уряду та Мінсоцполітики та прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX, яким передбачено зміну назви бюджетної програми 2507100 з «Реабілітація дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу» на «Реабілітація дітей з інвалідністю».

На виконання Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 31.10.2019 № 265-IX, а також Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» Кабінетом Міністрів України прийнято 04.12.2019 постанову Кабінету Міністрів України № 994 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 309». Це надасть можливість забезпечити за принципом «гроші ходять за людиною» заходами з реабілітації дітей з інвалідністю не лише внаслідок дитячого церебрального паралічу, а також з іншими захворюваннями, тобто дозволить охопити більш ширшу аудиторію дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами які потребують допомоги.

Довідково: На сьогодні діти та дорослі з інвалідністю (усіх нозологічних форм захворювання) можуть бути забезпечені реабілітаційними послугами відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80.

Даний порядок визначає механізм надання особам з інвалідністю та/або дітям з інвалідністю, та/або дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (з метою попередження інвалідності), послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності.

Порядком використання у 2020 році коштів, передбачених у державному бюджеті для реабілітації дітей з інвалідністю (далі-Порядок), передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

 • Фонд соціального захисту інвалідів (далі – Фонд) ‒ відповідальний виконавець бюджетної програми;
 • Орган виконавчої влади в Автономній Республіці Крим з питань соціального захисту населення, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі ‒ регіональні органи);
 • Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі ‒ місцеві органи).

Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів розподіляє бюджетні кошти, що спрямовуються на здійснення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю (далі — діти) між регіональними органами, які, у свою чергу, розподіляють бюджетні кошти між місцевими органами пропорційно чисельності дітей, які потребують реабілітаційних заходів, за місцем їх проживання (перебування) відповідно до індивідуальних програм реабілітації.

Протягом року Фонд за погодженням із головним розпорядником бюджетних коштів може здійснювати перерозподіл бюджетних коштів між регіональними органами, а регіональні органи – між місцевими органами на підставі їх звернень.

Бюджетні кошти спрямовуються на відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей закладам охорони здоров’я будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або їх відокремленим підрозділам, що забезпечують медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників, а також реабілітаційним установам, підприємствам, закладам, у тому числі їх відділенням, структурним підрозділам незалежно від форми власності, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики.

Нормативно-правові акти

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 № 309 (зі змінами відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 року № 994) „Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю ”.
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 „Про затвердження Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації) ”.
 3. Наказ Міністерства соціальної політики від 27.09.2018 № 1423 „Про затвердження форм документів щодо направлення окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію (абілітацію)”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2018 р. за № 1160/32612.

Порядок забезпечення дітей з інвалідністю реабілітаційними заходами

1. Звернення для забезпечення дитини реабілітаційними заходами

Для забезпечення дитини реабілітаційними заходами один із батьків дитини чи її законний представник подає до місцевого органу заяву про направлення дитини до реабілітаційної установи у довільній формі із зазначенням інформації про вибрану реабілітаційну установу разом з копіями:

 • паспорта громадянина України та/або свідоцтва про народження, та/або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
 • індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
 • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о ).

Місцевий орган:
1) перевіряє наявність документів, поданих відповідно до Порядку;
2) забезпечує ведення обліку дітей, які в порядку черговості направляються на здійснення реабілітаційних заходів;
3) ознайомлює одного з батьків дитини чи її законного представника з переліком реабілітаційних установ, до яких такі особи можуть звернутися з питань забезпечення дитини реабілітаційними заходами;
4) вносить до централізованого банку даних з проблем інвалідності відомості про:

 • дитину, її законного представника відповідно до пункту 4 Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2011 р. № 121 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 12, ст. 523; 2019 р., № 17, ст. 569);
 • забезпечення дитини реабілітаційними заходами, у тому числі про вибір законним представником дитини реабілітаційної установи, укладення договорів, складення актів виконаних робіт із зазначенням фактично перерахованих коштів, строків перебування дитини в реабілітаційній установі.

Днем звернення одного з батьків дитини чи її законного представника до місцевого органу вважається дата надходження документів, зазначених у Порядку, що реєструються в журналі реєстрації документів.

Перелік реабілітаційних установ формується Фондом згідно із заявницьким принципом реабілітаційної установи. Перелік реабілітаційних установ оприлюднюється на офіційних веб-сайтах Мінсоцполітики, Фонду, місцевих та регіональних органів.

Укладання договору, оформлення акта наданих послуг, відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей

Місцевий орган протягом п’яти робочих днів з дати подання заяви укладає договір про здійснення для дитини реабілітаційних заходів (далі – договір) у трьох примірниках (один – для місцевого органу, другий – для реабілітаційної установи, третій — для одного з батьків дитини чи її законного представника), в якому зазначаються строки здійснення реабілітаційних заходів у реабілітаційній установі, їх вартість тощо.

У разі отримання від реабілітаційної установи, вибраної одним із батьків дитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від здійснення реабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий орган інформує про це одного з батьків дитини чи її законного представника та пропонує вибрати іншу реабілітаційну установу.

Усі примірники договору, підписані уповноваженою особою місцевого органу скріплені печаткою (за наявності) та одним із батьків дитини або її законним представником передаються реабілітаційній установі.

Керівник реабілітаційної установи підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого передає один примірник місцевому органові, другий – одному з батьків дитини або її законному представникові, третій примірник залишає на зберіганні у реабілітаційній установі.

Підписання договору можливе з використанням електронного цифрового підпису.

Відшкодування вартості реабілітаційних заходів для дітей здійснюється місцевими органами в межах бюджетних коштів шляхом їх безготівкового перерахування реабілітаційним установам як оплати за надані послуги відповідно до укладених договорів на підставі актів наданих послуг у розмірі, що не перевищує встановлену граничну вартість реабілітаційних заходів, а якщо вартість таких заходів є меншою від граничної, у розмірі, що не перевищує фактичну вартість реабілітаційних заходів.

Попередня оплата здійснюється відповідно до законодавства.

Реабілітаційна установа після здійснення для дитини реабілітаційних заходів подає місцевому органові акт наданих послуг і документ щодо проведення розрахунків за результатами надання реабілітаційних заходів згідно з умовами договору. Реабілітаційна установа також видає у довільній формі одному з батьків дитини чи її законному представникові довідку про здійснені реабілітаційні заходи та результати реабілітації.
Оформлення акта наданих послуг можливе з використанням електронного цифрового підпису.

Місцеві органи щомісяця до 10 числа подають регіональним органам дані щодо кількості дітей, забезпечених реабілітаційними заходами, із зазначенням переліку заходів, здійснених кожній дитині, їх вартості та реабілітаційних установ, які здійснювали відповідні реабілітаційні заходи. Регіональні органи щомісяця до 15 числа подають узагальнені дані Фонду.

Фонд подає Мінсоцполітики щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, зведений звіт про використання бюджетних коштів.

Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Вартість реабілітаційних заходів

Вартість реабілітаційних заходів для кожної дитини визначається реабілітаційною установою відповідно до індивідуальної програми реабілітації, в якій зазначаються обсяг і строки проведення таких заходів.

Гранична вартість реабілітаційних заходів не перевищує для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня – 16 тис. гривень, III ступеня – 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних заходів для однієї дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційні заходи можуть надаватися як у стаціонарі, так і амбулаторно.

Вартість витрат реабілітаційної установи за здійснені для дитини реабілітаційні заходи становить не менше 30 відсотків граничної вартості реабілітаційних заходів для однієї дитини.

Під час здійснення реабілітаційних заходів у стаціонарі їх гранична вартість може включати вартість проживання та харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Під час здійснення реабілітаційних заходів амбулаторно у граничну вартість можуть включатися витрати на харчування дитини, одного з батьків дитини чи її законного представника.

Реабілітаційні заходи в межах їх граничної вартості можуть бути надані одній дитині декілька разів протягом бюджетного року.

Перелік базових реабілітаційних заходів

Перелік базових реабілітаційних заходів призначається індивідуально залежно від потреб дитини та включає:

 • консультації лікарів, заняття з профільними лікарями і спеціалістами з реабілітації (лікар-невролог дитячий, логопед, лікар-психолог, лікар-педіатр, педагог соціальний, лікар-сурдолог, лікар фізичної та реабілітаційної медицини або лікар-фізіотерапевт, або лікар з лікувальної фізкультури, або лікар з лікувальної фізкультури і спортивної медицини, фізичний терапевт та інші);
 • реабілітаційні послуги (комплекс процедур), у тому числі фізичну терапію, лікувальну фізкультуру, масаж загальний, механотерапію за потребою (локомоторну терапію, мотомедтерапію), апаратну фізіотерапію (теплолікування, вібротерапію), метод динамічної пропріоцептивної корекції із застосуванням рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», логопедичну корекцію, психологічну корекцію, педагогічну корекцію, соціальну адаптацію тощо.

Постанова 309

 • Договір про здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, які потребують супровід;
 • Копію свідоцтва про народження дитини;
 • Копію паспорта одного з батьків;
 • Довідку профілактичних щеплень для дитини;
 • Дозвіл на відвідування басейну отриману не раніше трьох днів до заїзду в Центр (дитині і супроводжуючому);
 • Довідку про епідемічний стан (дитині і супроводжуючому);
 • Виписку з історії розвитку хвороби дитини;
 • Індивідуальну програму реабілітації дитини;
 • Негативний тест на COVID-19;

У приватному порядку

 • Копію свідоцтва про народження дитини;
 • Копію паспорта одного з батьків;
 • Довідку профілактичних щеплень для дитини (за наявності);
 • Дозвіл на відвідування басейну отриману не раніше трьох днів до заїзду в Центр (дитині і супроводжуючому);
 • Довідку про епідемічний стан (дитині і супроводжуючому);
 • Виписку з історії розвитку хвороби дитини;
 • Індивідуальну програму реабілітації дитини (за наявності);
 • Негативний тест на COVID-19;

Дельфінотерапія для дорослих та вагітних

Під час спілкування з дельфінами спостерігається підвищене звільнення ендорфінів- гормонів радості та щастя.

В центрі реабілітації «Акварель» розроблена спеціальні програми дельфінотерапії для дорослих та вагітних, що сприяє покращенню загального фізичного та психо-емоційного стану.

Курс включає 5-10 сеансів дельфінотерапії та фізичну і психологічну реабілітацію (по показанням).

Показання для проходження курсу:

 • неврози (тревожні, фобічні, нав’язливі);
 • депресії різного характеру;
 • хронічна втома;
 • посттравматичні стресові розлади;
 • емоційне вигорання;
 • психосоматичні розлади;
 • порушення сну;
 • головний біль.

При соматичних захворюваннях та патології ендокринної системи ( в стадії ремісії ) дельфінотерапія надає загальнозміцнюючу, оздоровчу,
імуностимулюючу, знеболюючу та психо-емоційну дію.

В період вагітності дельфінотерапія є унікальним методом корекції психо-емоційного стану майбутньої мами та сприяє покращенню загального фізичного стану, оскільки заняття відбуваються у водному середовищі.

Скадовський центр реабілітації та відпочинку “Акварель”

Сегодня, в XXI веке, дельфинотерапия – один из признанных лидеров в списке методов лечения и реабилитации людей, страдающих различными психоневрологическими заболеваниями. Многолетний опыт практического применения дельфинотерапии доказал ее высокую результативность.

Що ж це за диво дивне – дельфінотерапія? Щоб дати відповідь на це питання слід, в першу чергу, розібратися з таким поняттям як анімалотерапія.

Чим і займемося. Анімалотерапія – це напрямку терапії, при якій тварини використовуються в якості психотерапевтичної та медичної допомоги. Основоположником анімалотерапії прийнято вважати канадського медика – дитячого психіатра Боліса Левінсона.

У своїй терапевтичної практики він використовував помічника – собаку. Пес допомагав лікаря швидше і успішніше налагоджувати контакт з юними пацієнтами.

Але не собаками єдиними. У сучасній практиці в якості лікарів також використовують: коней (іпотерапія), кішок (фелінотерапія), комах (ентомотерапія), бджіл (апітерапія) і, звичайно ж, дельфінів (дельфінотерапія). Саме про лікування за допомогою самих зворушливих і одних з найрозумніших тварин нашої планети – дельфінів і поговоримо нижче.

Дельфинотерапия: что это такое и как работает

Звідки ж взялася дельфінотерапія і хто, власне, її винайшов? Вперше про неї в 1978 році заговорив морський біолог Девід Натансон в рамках наукової конференції. Вчений виступив з доповіддю, в якому доводив, що після спілкування з дельфінами люди стають менш тривожними.

Як він прийшов до такого висновку? Все дуже просто! Працюючи в університеті Флориди океанаріумі, у пана Натансона виникла ідея лікувати людей, схильних до депресій і дітей з проблемами в розвитку, за допомогою дельфінів. Розроблений ним лікувальний курс складався з 5 сеансів, кожен і яких тривав 40 хвилин. Спочатку пацієнти просто спілкувалися з тваринами, а далі спускалися до них в воду. У 97% випадків спостерігалося значне поліпшення стану пацієнтів.

Зараз дельфінотерапія – це всесвітньо визнаний, нетрадиційний метод психотерапії, який працює “на відмінно” при таких захворюваннях як:

 • ДЦП
 • аутизм
 • синдром Дауна Синдром
 • дефіциту уваги невроз Функціональне
 • порушення центральної нервової системи
 • та інші.

Крім цього, дельфінотерапія успішно застосовується до дорослих і літнім людям. І не дивно, адже синдром хронічної втоми зустрічається у кожної другої людини. Саме тому дельфінотерапія показана і дорослим, які мають психосоматичні захворювання, порушення обміну речовин, людей, які страждають неврозом і навіть психозом.

Незважаючи на широку популярність дельфінотерапії, звертаємо Вашу увагу на, що дельфінотерапію як метод лікування призначає виключно Ваш лікуючий лікар.

Хоча дельфінотерапія лікує широкий спектр недуг, все ж у неї є рядпротипоказань.Йдеться про такі захворювання як:

 • епілепсія
 • гострі інфекційні захворювання
 • онкологічні захворювання
 • наявність протипоказань для реабілітаційного лікування

У чому ж суть цього чудо-методу? Головний “секрет” пов’язаний з двома складовими: психологічної та фізіологічної.

Основний фізіологічною особливістю є ультразвукове впливом дельфіна. Звуковий діапазон, яким володіють дельфіни, поки що не вдалося відтворити штучно. Ультразвук разом зі звуками чутного діапазону, які створюють дельфіни, позитивно впливають на людський організм: збільшують кровоток і лимфоток, сприяють мікровібрацію в тканинах, впливають на ралічние біологічні структури. І найважливіше – ультразвук викликає такі важливі явища як сонофорез і кавітація.

Кавітація – це утворення в біологічних рідинах порожнин (кавітаційних бульбашок, або каверн), заповнених газами. Переміщаючись з потоком в область з більш високим тиском або під час напівперіоду стискання, кавітаційний бульбашка закривається, випромінюючи при цьому ударну хвилю. Вона сприяє виділенню з клітин біологічно активних речовин, вивільнення ендорфіну.

Сонофорез – це збільшення потоку ферментів, особливих гормонів, що проникає через мембрани клітини в результаті кавітації під впливом ультразвуку. Цей процес викликає сприятливі хімічні та електричні зміни в організмі людини.

Ультразвук, який створює сонар дельфіна, в чотири рази потужніша ультразвукових апаратів, які є в наших поліклініках. Віброзвуковое вплив покращує кровообіг і лімфоток, покращує виділення продуктів обміну з тканин і т.д.

Психологічний вплив дельфінотерапії пов’язано з психотерапевтичним і психокорекційних впливом на організм людини. Йдеться про спілкування з твариною і ігровий діяльності з ним. В результаті сеансів дельфінотерапії дитина розширює межі свого світу, отримує величезний позитивний заряд, наповнює життя яскравими фарбами і творчістю, набуває дуже важливі навички спілкування.

Дельфінотерапія, купання з дельфінами.

На перший погляд, це дуже схожі заняття, які тісно пов’язані з дельфінами. Але це тільки на перший погляд! 🙂 Насправді ж є суттєві відмінності. І про них поговоримо далі!

Дельфінотерапія – це метод лікування, який призначає лікар. Так, дельфінотерапія не так популярна як лікувальний масаж або ж антибіотики. Але все ж показання для неї як способу лікування є. І фахівці-медики про це знають. Тому звертайте увагу, якщо його призначив Вам лікар.

У свою чергу, плавання дельфінами (також зустрічається купання з дельфінами) – це як свого роду хобі, прекрасне заняття, яке приносить задоволення і релакс. Це чудова можливість перейти на “ти” з найрозумнішими жителями моря. До слова, регулярне купання з дельфінами вельми позитивно впливає на здоров’я людини – підвищується рівень імунітету, знижується рівень стресу, відступають переживання.

Курс дельфінотерапії повинен бути системним для того, щоб принести довгоочікувані результати. Курс має спеціальну систему лікування, а поплавати з дельфінами можна і без програми.

Дельфінотерапія в Україні: Одеса, Харків, Трускавець, Київ, Скадовськ.

Центри дельфінотерапії 

Дельфінотерапія має широке поширення по всьому світу і допомогла мільйонам дітлахів поправити своє здоров’я.

Лікування за допомогою дельфінів популярно, в тому числі, і в Україні. У багатьох обласних центрах нашої країни працюють дельфінарії, на базі яких також функціонують центри дельфінотерапії.Наприклад, Одеса, Харків, Трускавець, Київ, Скадовськ.

Однією з найбільш відомих є мережа дельфінаріїв. До слова, ця мережа має міжнародний масштаб, адже об’єднує в собі представництва в Україні, Росії, Республіці Білорусь та Казахстані.

Старт дельфінотерапії в мережі стався в 2005 році. У ньому взяли участь кращі лікарі і психологи СНД. На сьогоднішній день Центри дельфінотерапії – це найбільша мережа центрів дельфінотерапії, яка включає 9 постійно діючих центрів дельфінотерапії в Україні, Росії, Республіці Білорусь та Казахстані. Вони відкриті в Одесі, Бердянську, Харкові, Мінську, Алмати, Алушті, Феодосії.

У кожному з них працює команда професіоналів, кожен член якої не тільки досвідчений фахівець в своїй справі, а й робить все можливе для досягнення максимального результату.

Особливістю центрів дельфінотерапії є те, що під час курсу використовується унікальна авторська методика, розроблена провідними фахівцями-психологами і реабілітологами. Але разом з тим для кожного пацієнта центру підбирається індивідуальна програма лікування, яка покриє потреби саме Вашої дитини.

Наявність декількох центрів в 4 країнах СНД дуже зручно для клієнтів, адже дає їм можливість вибрати найбільш підходящий місто для проходження курсу дельфінотерапії.

З 2005 року і до сьогодні були курс дельфінотерапії було проведено для більш ніж 15 тисяч дітей. За цей проміжок часу було отримано колосальний досвід в роботі з дітьми, а також вдосконалено методику дельфінотерапії,що, в свою чергу, спричинило за собою збільшення рівня її результативності.

Мережа дельфінаріїв надає виключно якісні послуги. З кожним пацієнтом працюють справжні професіонали своєї справи. Всю необхідну інформацію про центрах дельфінотерапії – ціни 2021, відгуки і на інші твети на Ваші запитання Ви можете знайти на офіційному сайті.

Скадовський дельфінарій “Акварель”: короткий огляд, ціни, відгуки

Одним з найбільш відомих і популярних центрів дельфінотерапії на півдні України є місто Скадовськ.Саме в цьому курортному містечку на базі Скадовського дельфінарію “Акварель” створений Центр реабілітації та відпочинку “Акварель”.

Сеанси дельфінотерапії проводяться з моменту відкриття закладу в 2012 році. За цей час чорноморські дельфіни-афаліни Нептун і Дорі стали не тільки першокласними медиками, а й справжніми близькими друзями для багатьох дітей з нашої країни і навіть з-за кордону.

Саме чорноморські дельфіни-афаліни є найбільш дієвими лікарями, так як вони мають високі акустичними можливостями, а також відрізняються високим рівнем дружелюбності, лучезарности і оптимізму.

Але справа не тільки в дельфінів. Велику роль відіграють також професійні фахівці, які працюють на базі Центру реабілітації та відпочинку“Акварель”.Йдеться про реабілітологи, психологів, неврологів, педіатрах і ін. Вони не тільки володіють великим досвідом роботи в даній сфері, але також постійно підвищують рівень своєї кваліфікації, тим самим удосконалюючи свої вміння і поповнюючи свій запас знань. І все це для того, щоб юні пацієнти отримали максимум користі для здоров’я після проходження курсу дельфінотерапії.

Що входить в курс дельфінотерапії?

курс складається з 10 сеансів (понеділок вихідний), тривалість сеансів визначається індивідуально для кожного пацієнта (близько 15 хв.);

 • спостереження лікаря протягом усього курсу терапії;
 • консультації невролога;
 • робота і спостереження психолога;
 • заняття з реабілітологом;
 • масаж, (за показаннями);
 • фітотерапія (чай).

Пройти курс дельфінотерапії можна з 5 або 20 числа кожного місяця (якщо випадає на понеділок, переноситься на наступний день).

Повний курс дельфінотерапії – 10 днів, понеділоквихідний.

У вартість курсу дельфінотерапії проживання, харчування не входить.

Вартість курсу дельфінотерапії

Назва Кількість сеансів Ціна в 2021 році в грн.
З 5 по 15 травня
Дельфінотерапія (готівковий) 10 12 500*
Дельфінотерапія (безготівковий) 10 15 000
Дельфінотерапія для жителів євросоюзу і СНД (готівковий) 10 25 000*
Дельфінотерапія (готівковий) 1-3 1 700
Дельфінотерапія (безготівковий) 1-5 2 100
З 20 травня по 30  серпня
Дельфінотерапія (готівковий) 10 15 000*
Дельфінотерапія (безготівковий) 10 19 000
Дельфінотерапія для жителів євросоюзу і СНД (готівковий) 10 25 000*
Дельфінотерапія (готівковий) 1-3 2 100
Дельфінотерапія (безготівковий) 1-5 2 200 
З 6 вересня по 30 жовтня
Дельфінотерапія (готівковий) 10 12 500*
Дельфінотерапія (безготівковий) 10 15 000
Дельфінотерапія для жителів євросоюзу і СНД (готівковий) 10 25 000*
Дельфінотерапія (готівковий) 1-3 1 700
Дельфінотерапія (безготівковий) 1-5 2 100
Знижки
Дельфінотерапія (в родині 2-е і більше дітей одноразово) 10 -5%
Дельфінотерапія (повторне проходження 2-го і більше курсу) 10 -10%

* Знижки розповсюджуються тільки на готівковий розрахунок та оплату повного курсу.

В результаті дельфінотерапії в скадовському Центрі реабілітації та відпочинку “Акварель” у пацієнтів спостерігається підвищення самооцінки, поліпшення настрою, розвиток комунікативних здібностей, значне поліпшення координації рухів, розвиток мислення і швидке засвоєння нових знань та інформації. 

Заповнити заявку на курс дельфінотерапії, а також ознайомитися зі всією необхідною інформацією Ви зможете заглянувши на сайт https://skadovsk.delfinarium.com.ua/.

Будьте здорові!